Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

El. světla

Elektro světla - Magnetický obvod vede magnetický tok vytvářený vinutím nebo permanentními magnety. Elektro revize žárovky - Vinutí bývají umístěna v drážkách magnetického obvodu. Mechanická konstrukce je tvořena nosnými částmi, ložiskovými štíty, patkami, přírubami, kryty, svorkovnicemi, chlazením. El. světla Přenáší reakční síly od hřídele stroje. El. světla - Zajišťuje dostatečnou mechanickou tuhost a pevnost stroje. Chrání před vniknutím cizích částí a vody do stroje. Expert přípojka - Zajišťuje oddělení vnějšího a vnitřního prostředí ve stroji (např. nebezpečí výbuchu). Elektro světla - Chrání před nebezpečným dotykem pohybujících se částí a dotykem s elektrickými částmi pod napětím = úrazem. Expert světlo - Zajišťuje odvod tepelné energie vzniklé ve stroji = chlazení. Elektro světla - Mechanická konstrukce stroje má zaručovat, že stroj nebude mechanicky kmitat vlastními kmity. Elektroinstalace.

 

el svetla - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas