Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro bodovky

Elektro bodovky - Nejjednodušší motor na stejnosměrný proud má stator tvořený permanentním magnetem a rotující kotvu ve formě elektromagnetu s dvěma póly. Elektro bodovky - Rotační přepínač zvaný komutátor mění směr elektrického proudu a polaritu magnetického pole procházejícího kotvou dvakrát během každé otáčky. Elektro bodovky - Tím zajistí, že síla působící na póly rotoru má stále stejný směr. Elektro bodovky - V okamžiku přepnutí polarity (mrtvý úhel motoru) udržuje běh tohoto motoru ve správném směru setrvačnost. Elektro bodovky - (Principiálně se tento motor trochu podobá střídavému synchronnímu motoru, kde rotační přepínání směru proudu a jím vytvářeného magnetického pole zajišťuje sama elektrorozvodná síť.) Elektro bodovky - Komutátor zajistí, že se v cívce změní směr proudu + a − (− a +) po každém pootočení o 180° (u dvoupólového motoru). Elektro bodovky - Takto dochází ke změně směru indukčních silo čar v cívce. Elektro bodovky - Motory s permanentním magnetem se dodnes využívají například v modelářství. Elektro bodovky - Jen kotva je obvykle minimálně tří pólová, aby nevznikal problém s mrtvým úhlem motoru. Elektro bodovky - Výhodou motoru s permanentním magnetem obecně je možnost snadno měnit směr otáčení polaritou vstupního napětí, výhodou při porovnání s ostatními komutátorovými stroji je úspora statorového vinutí.

elektro bodovky - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas