Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro chránič

Elektro chránič - Světlo (či jiné záření) prochází okénkem do evakuované baňky a dopadá na katodu, aby z jejího povrchu vytrhlo elektrony. Elektro chránič - Ty prolétají skrze mřížku, dopadají na anodu a vytvářejí tak v obvodu elektrický proud, který měříme mikro ampérmetrem. Elektro chránič - Abychom stanovili energii vyletujících elektronů, nastavíme pomocí potenciometru brzdné napětí mezi katodu a mřížku. Elektro chránič - Málo energetické elektrony jsou tímto elektrickým polem vráceny zpět na katodu a neúčastní se vedení proudu. Elektro chránič - Pokud má ale elektron dostatečnou kinetickou energii, brzdné pole překoná a pokračuje k anodě. Elektro chránič - Potřebná kinetická energie v elektronvoltech přímo odpovídá brzdnému napětí ve voltech. Elektro chránič - Můžeme tedy experimentálně zjistit krajní hodnotu napětí mezi katodou a mřížkou, při němž obvodem ještě prochází proud, například 1,2 voltu. Elektro chránič - Znamená to, že světlo dodává elektronům kinetickou energii 1,2 elektronvoltu. Elektro chránič - V praxi tedy často porovnáváme neznámou hodnotu energie částice přímo s elektronvoltem a nikoli s jednotkami soustavy SI. Elektro chránič - Je to jeden z hlavních důvodů k zavedení této jednotky. Elektro chránič - Nepřesnost převodního koeficientu mezi eV a J je obvykle zcela zanedbatelná vzhledem k chybám měření v běžných laboratorních podmínkách. Revize.

 

elektro chranic - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas