Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro chrániče

Elektro chrániče - Rozbitím jediného jádra uranu 235U se uvolní přibližně 215 MeV. Elektro chrániče - Sloučením jednoho jádra atomu deuteria s jádrem tritiase uvolní 17,6 MeV. Elektro chrániče - V CRT obrazovkách barevných televizorů jsou elektrony urychlovány vysokým napětím kolem 32 tisíc voltů, takže elektrony získávají kinetickou energii 32 keV. Elektro chrániče - Dobře se elektronvolt hodí k měření energie chemických vazeb, jsou to řádově jednotky či desítky eV na jednu molekulu. Elektro chrániče - K vytržení elektronu z atomu vodíku (ionizaci) je potřeba 13,6 eV. Elektro chrániče - Řádově jednotky eV má také energie fotonů viditelného světla. Elektro chrániče - Energie menší než elektronvolt se vyskytují v termodynamice, například střední kinetická energie částic vzduchu při pokojové teplotě je 38 meV (milielektronvolt). Elektro chrániče - Rychlost elektronu s kinetickou energií 1 eV je přibližně 593 km/s. Elektro chrániče - Rychlost protonu se stejnou kinetickou energií je pak jen 13,8 km/s. Elektro chrániče - V technické praxi je výhodné, že pro částice s elementárním nábojem odpovídá změna energie v elektronvoltech přímo elektrickému napětí ve voltech, kterým je částice urychlena (či zbrzděna). Elektro chrániče - Příkladem může být aparatura k pozorování vnějšího fotoelektrického jevu, kde se užívá brzdné elektrické pole ke zjištění energie elektronů. Revize.

 

elektro chranice - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas