Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro elektrický proud

 Revize elektro - rozsah našich služeb je i na staré elektro zařízení

Rev el - služby máme téměř neomezené do 35 000V

       

     

 

 

 

 

Elektro elektrický proud v praxi prochází vždy nějakým elektrickým obvodem. Elektro elektrický proud - Jeho nejdůležitějšími částmi jsou zdroj elektromotorického napětíelektrický spotřebič a elektrické vodiče, které jednotlivé části propojují. Elektro elektrický proud - V elektrickém obvodu bez spotřebiče dochází ke zkratu kdy enormě narůstá hodnota elektrického proudu ve vodiči což způsobuje i prudkou změnu intenzity doprovodného magnetického pole. Elektro elektrický proud - Proti zkratu bývají elektrické obvody chráněny specializovanými elektrickými přístroji (kupř. pojistkami, bleskojistkami, nadproudovými ochranami či motorovými jističi).

Základní jednoduchý elektrický obvod může být:

sériový - součástky jsou spolu propojeny jeden za druhým na jediném vodiči, nebo

paralelní - vodiče se rozvětvují v uzlech, každá součástka má vlastní větev.

Elektro elektrický proud - Vztahy mezi napětím a proudem v jednotlivých částech obvodu popisují Kirchhoffovy zákony. Elektro elektrický proud - Zákonitostmi průchodu elektrického proudu elektrickými obvody se zabývá obecná teorie elektrických obvodů, která je jen praktickou aplikací jednotné teorie elektromagnetického pole. Elektro elektrický proud - Zvláštním druhem elektrických obvodů jsou elektronické obvody. Elektro elektrický proud.

elektro elektricky proud - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas