Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro Praha 10

Elektro Praha 10 - Proud v elektrickém obvodu může být stejnosměrný nebo střídavý. Elektro Praha 10 - Střídavý proud vzniká ze zdroje střídavého napětí a mění svůj směr a velikost. Elektro Praha 10 - Při pravidelných změnách se maximální hodnota proudu (amplituda) střídá v každém směru s určitou frekvencí. Elektro Praha 10 - V obvodech střídavého proudu může docházet k fázovým posuvům mezi proudem a napětím v závislosti na použitých prvcích. Elektro Praha 10 - Výkon střídavého proudu se odvozuje z efektivní hodnoty střídavého proudu. Elektro Praha 10 - Elektrická práce vykonaná za jednotku času je elektrický výkon. Elektro Praha 10 - Každý vodič klade průchodu elektrického proudu odpor. Elektro Praha 10 - Elektrické síly posouvající částice konají práci. Elektro Praha 10 - To má za následek ztrátu elektrické energie a její přeměnu na teplo: vodiče se zahřívají. Elektro Praha 10 - Jouleovo teplo, vzniklé průchodem elektrického proudu vodičem, se v elektrotechnice uvažuje jeho elektrické ztráty. Elektro Praha 10 - Elektrická energie včetně ztrát dodávaná do obvodu za jednotku času se nazývá elektrický příkon. Elektroinstalace.

 

elektro praha 10 - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas