Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro Praha 2

Elektro Praha 2 - Větrné elektrárny vyrábějí elektrickou energii přeměnou z kinetické energie vzduchu proudícího mezi oblastmi s různým atmosférickým tlakem. Elektro Praha 2 - Elektrárna je obvykle tvořena vysokým sloupem, na jehož vrcholu je umístěna hřídel s větrným kolem nebo vrtulí. Elektro Praha 2 - Proudící vzduch (vítr) působí na lopatky kola nebo vrtule, čímž kolo nebo vrtuli roztáčí. Elektro Praha 2 - Na hřídeli je připojený elektrický generátor, který vyrábí elektrickou energii. Elektro Praha 2 - Výhodou větrných elektráren je jejich obnovitelný charakter a minimální vliv na životní prostředí. Elektro Praha 2 - Hlavní nevýhodou je nevypočitatelnost a nestálost dodávek energie, neboť jsou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách a v české krajině také nízkým koeficientem využitelnosti, který se u nás pohybuje kolem 4 až 14 % průměrně 11 % (přímořské oblasti mají kolem 20 až 30 %). Elektro Praha 2 - Bývají také často kritizovány kvůli estetickému zásahu do krajiny, některé zdroje tvrdí, že produkují chvění a zvuk, který může mít negativní vliv na drobná zvířata. Elektro Praha 2 - U moderních větrných elektráren je však hluk velmi nízký. Elektroinstalace.

 

elektro praha 2 - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas