Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro relé revize

Elektro relé revize - Rotor komutátorového stroje se nazývá také kotva podle tvaru jeho nejjednodušší konstrukce o minimálním nutném počtu třech vinutích, připojených na všechny tři lamely komutátoru, kdy vystouplé póly tvarem skutečně připomínají lodní kotvu. Elektro relé revize - Jako kotva bývá označována část motoru, která je napájena pracovním proudem, nebo ta část dynama, která generuje výstupní napětí, a to i v případech, kdy rotor tvarem lodní kotvu nepřipomíná. Elektro relé revize - Výraz kotva se přeneseně používá i pro rotory jiných (i nekomutátorových) strojů, např. pro asynchronní motor s kotvou nakrátko, nebo dokonce i pro stroje, u kterých se rotor neotáčí uvnitř statoru, ale naopak okolo něj (ventilátory). Elektro relé revize - Jeden z prvních rotačních elektromotorů, možná i vůbec první, vynalezl Michael Faraday v roce 1821. Elektro relé revize - Motor se skládal z volně zavěšeného drátu ponořeného do nádrže rtuti. Elektro relé revize - Ve středu nádrže byl umístěn permanentní magnet. Elektro relé revize - Elektrický proud procházel drátem, drát rotující kolem magnetu pak prokazoval, že proud vytvořil kolem drátu točivé magnetické pole. Elektro relé revize - Moderní motor na stejnosměrný proud byl náhodně objeven v roce 1873. Elektro relé revize - Když Zénobe Gramme vodivě spojil roztočené dynamo s druhým stojícím dynamem, z něhož se tím stal napájený motor.

elektro rele revize - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas