Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro revize lhůty

Termíny revize elektro dle ČSN 331500,332000-6-61
Revize elektro u nás známé pod odborným termínem revize elektroinstalace, mají své nezanedbatelné opodstatnění, které potvrzuje i litera zákona. Systém kontroly elektrických zařízení ( Revize elektro) je v České republice dvojitý. Prověřování elektrotechnických výrobků zajišťují odborné zkušebny, které jsou v drtivé většině soustředěny pod Elektrotechnický zkušební ústav. Revize elektroinstalace pak završuje odborný dozor, povětšinou zabezpečený Českým úřadem bezpečnosti práce. Tento český systém kontroly byl a je tak trochu revoluční, i proto jej postupně přebírají také další země pro Revize elektro.
Termíny elektrorevize - školy, školky, jesle, ubytovny, hotely - 3 roky
Výchozí revize elektro revize provádět i po částech, pokud se jedná o zařízení, která se sestavují v místě jejich uvedení do provozu. Elektrická zařízení, která mění svoji původní polohu a přemisťují se jako celek na nová stanoviště musí být před jejich uvedením do provozu provedena Revize elektro pověřeným pracovníkem , který vyhotoví záznam s jeho podpisem. Pokud by však tato elektrická zařízení byla montována po částech, pak před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí Revize elektro, kterou zajistí revizní technik.
Termíny revize elektro - 2 roky elektrorevize obj. z hořlavých hmot C2,3 - nad 250 lidí
Revize elektroobjekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823)- Revize elektro prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod. Společně s těmito revizemi nutno provádět revize elektrospotřebičů
Termíny revize elektro 1 rok
Revize elektro s prostředím mokrým. Revize elektro s prostředím s extrémní korozivní agresivitou. Revize elektro pojízdné a převozní prostředky.
Termíny revize elektro - 4 roky
Revize elektro s prostředím venkovním. Revize elektro s prostředím pod přístřeškem.
Termíny revize elektro - 3 roky dle prostředí
Revize elektro s prostředím vlhké. Revize elektro s prostředím studené. Revize elektro s prostředím horké. Revize elektro s prostředím se zvýšenou korozivní agresivitou. Revize elektro s prostředím prašné s prachem nehořlavým. Revize elektro s prostředím prašné s biologickými škůdci.
Termíny revize elektro - 2 roky dle prostředí
Revize elektro s prostředím s otřesy. Revize elektro s prostředím pasivním s nebezpečím požáru. Revize elektro s prostředím pasivní s nebezpečím výbuchu.
Termíny revize elektro - 0,5 roku
Revize elektro prozatímní elektrické rozvody staveniště.
Termíny revize elektro - zdravotnické rozvody 2 roky
Revize elektro základní termín pro revize elektroinstalace. Revize elektro dílčí podle vybavení zdravotnických pracovišť denní až 1 rok.
Termíny revize elektro-revize elektroinstalace-podle PROSTŘEDÍ
Termíny revize elektro-revize elektroinstalace podle prostoru se ZVÝŠENÝM RIZIKEM OSOB
Termíny revize elektro-revize elektrospotřebičů ČSN 331610
Termíny revize elektro-ruční nářadí ČSN 331600

elektro revize lhuty - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas