Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro revize silové kabely

Silový kabel Elektro

Středně a vysoko-napěťové silové kabely pracující v obvodech s napětím převyšující 2000 voltů mají stíněnou vrstvu z měděné nebo hliníkové pásky anebo z vodivého polymeru. Pevná izolace u kabelů vysokého napětí zajišťuje ochranu samotného kabelu a také lidí a zařízení.

Zemnění stínění

V případě kontaktu nestíněné izolace se zemí (nebo s uzemněným předmětem) dojde ke korónovému výboji a následnému zničení izolace. To pak v případě kontaktu s člověkem představuje riziko zasažení elektrickým proudem. I proto se stínění silových kabelů se uzemňují. Ve vysoko proudových obvodech musí být stínění uzemněno pouze na jednom konci, v celé své délce právě v jediném bodě.

Konstrukce - Revize

Moderní silové kabely se vyrábějí v různých provedeních přizpůsobených jejich použití. Kabely se skládají ze tří hlavních částí:

vodiče

izolace

stínění

Konstrukční detaily v různých kabelech jsou odlišné podle jejich použití. Složení kabelu je určováno podle následujících 3 kritérií:

pracovní napětí určuje tloušťku a složení izolace

hodnota procházejícího proudu určuje velikost průřezu vodiče

okolní prostředí (teplota, chemické složení, klimatické podmínky) určují způsob a skladbu izolace okolo vodiče, například tlakovaná olejová náplň.

elektro revize silove kabely - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas