Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro revize

Revize elektro, elektroinstalace - Elektrická zařízení se před uvedením do provozu musí vyzkoušet a prověřit takzvané revize elektrických zařízení, během svého provozu pak nechat podrobit pravidelným kontrolám a revizím elektroinstalacím. Revize elektroinstalace - Provozování elektrických zařízení upravuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revize podle prostředí nebo druhu prostoru. Revize elektrospotřebičů - Povinnost provádět revize elektro zařízení určuje zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon. Revize elektroinstalace, elektrických zařízení - Tuto činnost revize elektro elektroinstlace zajišťuje revizní technik elektro na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky pro provádění těchto služeb revize elektro. Revizí elektroinstalací a prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektroinstalace elektrického zařízení. Revize elektro spotřebičů - Ke každé revizi zařízení se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při provedení revize elektriky, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. Revize el zařízení - V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku revize elektriky a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.

 

 

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat prostřednictvím těchto stránek o našich službách

Revize elektro, Revize elektroinstalace, Revize elektrospotřebičů, Revize hromosvodů, Revize elektrických zařízení, Revize elektrických spotřebičů.

Našim cílem je vyjít vstříc požadavkům našich zákazníků, aby se nebáli o bezpečnost své elektroinstalace či elektro zařízení.

Náš rozsah provádění prací a služeb v oboru elektro revize - elektrosinstalace, elektroinstalační zařízení, elektrosinstační sptřebiče a jiné elektro zařízení.

Naše působnost elektro je celá ČR se specializací na Prahu a Střední Čechy

elektro revize - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas