Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro rozvody

Elektro rozvody - Elektronika – je vědní obor jehož předmětem je výzkum zákonitostí působení elektronů a dalších nabitých částic s elektromagnetickým polem a rozpracování metod konstrukce elektronických přístrojů, ve kterých se toto působení používá pro přeměnu elektromagnetické energie s cílem přenosu, zpracování a uchování informací, automatizace výrobních procesů, konstrukce energetických zařízení a podobně. Elektro rozvody - Elektronika se dělí do tří základních částí výzkumu: vakuová elektronika, elektronika pevných látek a kvantová elektronika. Elektro rozvody - Výsledky elektroniky se v praxi rozdělují do dvou vzájemně svázaných oblastí. Elektro rozvody - První z nich je spojena s konstrukcí elektronických přístrojů různého využití a jejich převážně hromadné výroby. Elektro rozvody - Druhá oblast je zaměřena na sestrojení přístrojů a systémů pro řešení nejsložitějších úkolů výpočtové techniky, informatiky, spojovací techniky a dalších vědeckých a praktických úloh. Elektro rozvody. Revize.

 

elektro rozvody - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas