Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro svět

Elektro svět - Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se periodicky střídá, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current). Elektro svět - Například při běžné síťové frekvenci 50 Hz se směr proudu změní každých 10 milisekund. Elektro Praha 1 - O střídavém proudu nejčastěji mluvíme v energetických (tj. silových) rozvodech. Elektro Praha 5 - Když mluvíme o silových obvodech střídavého proudu, často máme na mysli spíše obvody, které jsou napojené na síť ve které je stálé harmonické střídavé napětí (proud závisí na zátěži, která bývá v čase proměnná). Elektro svět - Pokud v konstantním magnetickém poli rovnoměrně otáčíme cívkou (osa otáčení je kolmá na osu cívky i na siločáry pole). Elektro Praha 9 - Pak se na jejích vývodech indukuje harmonické střídavé napětí. Elektro svět - Pokud předpokládáme pasivní lineární zátěž, pak střídavý proud a střídavé napětí v jednom obvodu mají stejnou frekvenci, ale podle charakteru zátěže má proud vůči napětí různý fázový posuv. Elektro svět - Na součástkách s kapacitou (kondenzátor) má proud proti napětí fázový předstih, na součástkách s indukčností (cívka) má proud proti napětí fázové zpoždění (viz též RLC obvody). Revize.

 

elektro svet - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas