Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro žárovka

Elektro žárovka - V jiné práci, publikované ve stejném roce, však Einstein zpochybnil samotné základy klasického elektromagnetismu. Elektro žárovka - Jeho teorie fotoelektrického jevu předpokládala, že světlo se nešíří jako vlnění elektromagnetického pole, ale může existovat ve formě částic, diskrétních kvant, později nazývaných fotony. Elektro žárovka - Einsteinova teorie fotoelektrického jevu byla v souladu s představami, které se objevily v navrženém řešení tzv. ultrafialové katastrofy, které představil Max Planck v roce 1900. Elektro žárovka - Ve své práci Planck předpokládal, že elektromagnetické vyzařování těles probíhá po diskrétních kvantech, což vede ke konečné celkové energii. Elektro žárovka - Tato představa byla v přímém protikladu s klasickým pohledem na světlo jako spojitou vlnu. Elektro žárovka - Planckova a Einsteinova teorie následně vedly ke kvantové mechanice, která byla formulována v roce 1925. Elektro žárovka - Na jejím základě byla kolem roku 1940 dokončena nová kvantově mechanická teorie elektromagnetismu; tato teorie se označuje jako kvantová elektrodynamika („QED“) a je jednou z nejpřesnějších fyzikálních teorií.

elektro zarovka - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas