Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro značení kabelů

Barevné kombinace silových kabelů

V běžných rozvodech silové energie (nízkofrekvenční do napětí 1 kV) jsou z bezpečnostních důvodů již od 30. let pevně stanoveny barvy izolací podle toho, jakému účelu vodič bude sloužit. Zprvu to bylo (v rozvodech 1×220 V) tak, že černý vodič byl fázový a bílý nulovací. Postupem času a technickým rozvojem se přístup měnil a od října 1992 je u nás normou ČSN 33 0165 pevně stanoveno, že:

Barevné označení izolovaných vodičů

vodič
střídavý proud

barva

barva

fáze (krajní vodič) (L, line)

černý (stále napájený obvod) nebo hnědý (dočasně napájený obvod, např. za vypínačem), popřípadě pro zvláštní aplikace (např. v rozvodnách) oranžovo černý

Color wire black.svg Color wire brown.svg Color wire grey.svg

zemnící (ochranný vodič) (PE,Protective Earth)

zelenožlutý

Color wire green yellow.svg

nulový (střední vodič) (N, neutral)

Světle modrý

Color wire light blue.svg

vodič
stejnosměrný proud

barva

barva

kladný pól

červený

Color wire red.svg

záporný pól

tmavomodrý

Color wire dark blue.svg

ochranný

zelenožlutý

Color wire green yellow.svg

střední (neutrální)

Světle modrý

Color wire light blue.svg

 

 "Aby se to nepletlo," tak výše zmíněná ČSN 33 0165 zjednodušila elektrotechnikům život v tom, že do československé praxe převáděla evropský harmonizační dokument HD 308 z roku 1975 a zaváděla tzv. standardy barevného značení žil - jednoznačné, pevně stanovené barevné kombinace, které pokrývaly prakticky všechny potřeby elektrotechnických aplikací. Následující písmenné kódy byly společné pro pevné kabely i pohyblivé šňůry:

A pouze krajní vodiče (tj. černé a hnědé);

B krajní a ochranný vodič (černé, hnědé a jeden žlutozelený);

C krajní, ochranný a střední vodič (tj. všechny barvy);

D pouze pracovní vodiče, tj. krajní a střední.

"Aby se to pletlo," tak v roce 2005 vyšla norma ČSN 33 0166 ed.2, která k nám převádí nový harmonizační dokument HD 308 S2 a jeho jiné kombinace. Kladem je, že se oficiálně připustila k používání jako krajní vodič i barva šedá (do té doby používána pololegálně jako "zvláštní odstín černé"), výrazným záporem a krokem zpět je vnesená nejednoznačnost - a to nejen proto, že obě normy platí souběžně.

Od 1. 4. 2006 lze tedy dál vyrábět a používat původní kombinace A, B, C, D, jsou však výslovně uvedeny jako nedoporučené. Doporučenými přednostními kombinacemi jsou pro pevné kabely J (s ochranným vodičem) a O (bez ochranného vodiče), pro šňůry potom analogické kombinace G a X. Například 4B tak byla převedena na 4O, resp. 4X. Přesto mnohé kabelovny stále vyrábějí např. kombinace 3B nebo 4C, protože za ně v nové normě není přímá náhrada.

Navíc, přes veškerou snahu IEC praxe není (a z komerčních důvodů patrně nikdy nebude) zcela jednotná - například Německo používá v distribuční stejnosměrné soustavě opačné rozlišení pólů, Japonsko a USA mají opačnou funkci šedého a světle modrého vodiče atd.

elektro znaceni kabelu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas