Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektroinstalace cena

Elektroinstalace cena - Silnoproudé elektrotechnice a energetice představují zkraty mimořádně nebezpečné poruchy. Elektroinstalace cena - Kromě výše řečeného zde hraje roli i mimořádně vysoká úroveň zkratových proudů, způsobující vývin velkého množství tepla v místě krátkého spojení. Elektroinstalace cena - To může vést k požárům či výbuchům vybavení. Elektroinstalace cena - Dalším nebezpečným důsledkem vysokých zkratových proudů je elektrodynamické namáhání vodičů a zařízení. Elektroinstalace cena - V jeho důsledku může dojít k deformacím vinutí elektrických strojů, poškození vodičů a přípojnic rozvoden či mechanickým rozrušením konstrukcí. Elektroinstalace cena - Pro omezení hodnot zkratových proudů se používá techniky dělení přípojnic do sekcí a vřazování tlumivek (elektromagnetických reaktorů), pro omezení následků zkratu pak používání vypínačů s vysokou rychlostí odpojení.  Elektroinstalace ceník - Základními funkčními prvky proudového chrániče je součtový transformátor, velmi citlivé relé a spínací mechanismus. Elektroinstalace cena - Podmínkou správné funkce přístroje je,že součtovým transformátorem prochází pouze pracovní vodiče. Elektroinstalace cena - V žádném případě nelze součtovým transformátorem vést vodič PE. Elektroinstalace cena - Za normálních podmínek je vektorový součet proudů, ve všech pracovních vodičích roven nule a v sekundárním vinutí se neindukuje žádné napětí. Elektroinstalace cena - Jestliže dojde za chráničem k úniku proudu z fázového vodiče do země, (respektive přes ochranný vodič) vznikne rozdíl mezi porovnávanými proudy. Elektroinstalace cena - Tento rozdíl se na indikuje v sekundárním vinutí transformátoru, které vyvolá proud pomocí citlivého relé, které pak uvede v činnost spínací mechanismus. Elektroinstalace cena - Tím dojde k rychlému odpojení poruchy od sítě. Elektroinstalace cena - Chráničem musí být vybaveny elektrické obvody koupelen, staveništní rozvaděče, instalace bazénů a fontán, zásuvky pro napájení zařízení ve venkovním prostředí, pokud je ochrana samočinným odpojením do 20 A (ruční nářadí, sekačky atd.). Elektroinstalace cena - Veškeré zásuvky, ke kterým má přístup veřejnost, a tam, kde nejsme schopni zabezpečit dovolenou impedanci vypínací smyčky.

 

elektroinstalace cena - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas