Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektroinstalace ceník

 

Elektroinstalace ceník - Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Elektroinstalace ceník - Nejčastěji se jedná o rotační respektive točivé stroje, které využívají točivého magnetického pole a cívek, ve kterých se indukuje elektrické napětí. Elektroinstalace ceník - Tyto stroje se používají jako generátory nejvíce, jelikož mohou být dimenzované na velmi velké výkony a navíc jejich účinnost je dobrá. oinstalace ceník - ElektrSkládají se z rotoru a statoru, kdy obyčejně rotor vytváří točivé magnetické pole a ve statoru jsou umístěny cívky, ve kterých se indukuje elektrické napětí. Elektroinstalace svět - Alternátor - Vytváří střídavý proud, nemá komutátor, z čehož plyne menší poruchovost a snadnější údržba. Elektroinstalace stykače - Dynamo - Vytváří stejnosměrný proud, usměrnění probíhá v komutátoru. Elektroinstalace přívod - Dříve se hojně používalo například v automobilech, dnes ale nemá již velké využití, jelikož alternátor má oproti němu poměrně podstatné výhody a v dnešní době, kdy již diodové usměrňovače zvládají usměrňování velkých proudů, jsou poměrně levné a málo poruchové, není žádný problém usměrnit střídavý proud z alternátoru a tak vyrobit proud stejnosměrný.

elektroinstalace cenik - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas