Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektroinstalace relé

Elektroinstalace relé - Pro výpočet předpokládaných teplot dosažených odporovou ztrátou je používána Benešova konstanta, která byla definována českým elektroinženýrem Vítem Benešem (*Chrudim) a byla úspěšně implementována při automatizované výrobě komutátorů ve společnosti Komutex. Elektroinstalace relé - Točivý stroj má dvě části. Stator je pevná část stroje, která bývá vnější částí stroje. Elektroinstalace relé - Na statoru bývají upevněny cívky vinutí s magnetickým obvodem, magnety a elektromagnety. Elektroinstalace relé - V dutině statoru je pohyblivě umístěn rotor. Elektroinstalace relé - Rotor je otočná část stroje s magnetickým obvodem, vinutím a hřídelí, na které jsou nasazeny kroužky nebo komutátor. Elektroinstalace relé - Stroj je konstruován tak, aby na sebe vhodně vzájemně působila magnetická pole rotoru a statoru a působením vytvářela kroutící moment. Elektroinstalace relé - Kroutící moment je přenášen na hřídel stroje. Elektroinstalace relé - Otáčející rotor se vykonává mechanickou práci. Elektroinstalace relé - Elektrické točivé stroje jsou obvykle konstruovány tak, že se rotující část stroje nachází obvykle uvnitř statoru. Elektroinstalace relé - Obrácenou konstrukci mají například stroje, u kterých je požadován zvýšený moment setrvačnosti – například magnetofony napájené napětím o síťovém kmitočtu.

 

elektroinstalace rele - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas