Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektroinstalace rozvodna

Elektroinstalace - Běžný elektrický stroj (elektromotor nebo generátor) je složen ze čtyř základních funkčních celků. Elektroinstalace - Elektrický obvod – proudový obvod, je tvořen vinutím – cívkami s izolací, svorkami nebo přípojnicemi. Elektroinstalace - Některé stroje mají komutátor nebo kroužky. Elektroinstalace - Vinutí ve formě cívek (nebo klece) jsou uložena v drážkách magnetického obvodu. Elektroinstalace - Komutátor je prstenec složený z mnoha vzájemně izolovaných lamel. Elektroinstalace - K lamelám jsou připojeny jednotlivé vývody cívek kotvy. Elektroinstalace - Ke komutátoru přiléhá dvojice (nebo více) kartáčů. Elektroinstalace - Komutátor dynama slouží jako mechanický usměrňovač indukovaného střídavého napětí a proudu ve vodičích kotvy. Elektroinstalace - Komutátor motoru slouží jako střídač, měnící směr proudu ve vodičích kotvy. Elektroinstalace - V moderních strojích je komutátor nahrazován polovodičovým měničem kmitočtu (BLDC stroje). Elektroinstalace - Kroužek má tvar prstýnku na který je připojen el. vývod. Elektroinstalace - Na kroužek dosedá sběrací kartáč. Elektroinstalace - Kroužek nemění směr proudu. Elektroinstalace - Kroužky slouží k elektrickému připojení pohyblivých částí (vinutí). Elektroinstalace - Střídavé (třífázové) elektrické stroje mívají obvykle tři kroužky. Elektroinstalace - Stejnosměrný budící obvod synchronního stroje má dvojici kroužků. Elektroinstalace - Magnetický obvod je tvořen feromagnetiky. Elektroinstalace - Magnetický obvod u střídavých strojů a kotev komutátorových strojů (i stejnosměrných) je vždy tvořen vzájemně elektricky izolovanými transformátorovými plechy. Elektroinstalace - Magnetický obvod statorů stejnosměrných strojů bývá opracovaný odlitek. Elektroinstalace - Magnetický obvod vede magnetický tok vytvářený vinutím nebo permanentními magnety. Elektroinstalace - Vinutí bývají umístěna v drážkách magnetického obvodu. Elektroinstalace - Mechanická konstrukce je tvořena nosnými částmi, ložiskovými štíty, patkami, přírubami, kryty, svorkovnicemi, chlazením.

elektroinstalace rozvodna - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas