Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektromontáže

Elektromontáže - Volbu elektro jističe svěříme odborníkovi, který umí vše propočítat a zná příslušné elektro normy. Elektromontáže - Mnohem víc se už můžeme jako zákazníci podílet na volbě konkrétního typu elektro zásuvek a spínačů. Elektromontáže - Nejde jen o tvary a barvy, ale i nejrůznější typy. Elektromontáže - Například místo standardního vypínače světla můžeme zvolit elektro stmívač (umožňuje plynule nastavit intenzitu osvětlení) nebo čidlo pohybu, které rozsvěcí a zhasíná světlo v místnosti automaticky, v závislosti na příchodu či odchodu osob. Elektromontáže - Existuje velké množství elektronických obvodů od velmi primitivních sestavených pouze z několika diskrétních součástek (například jeden z nejstarších radiopřijímačů tzv. krystalka) až po obvody velmi komplexní obsahující milióny součástek (například počítač). Elektromontáže - Elektronické obvody nejčastěji dělíme podle toho, zda zpracovávají spojitý nebo diskrétní signál. Elektromontáže - Obvodům zpracovávajícím spojitý signál říkáme analogové obvody. Elektromontáže - Zpracování a přenos spojitých signálů je ovšem velmi náchylné na rušení a zkreslení, a proto se čím dál tím víc setkáváme s převodem spojitých signálů do číslicové (digitální) podoby a jejich následným zpracováním včíslicových obvodech. Elektromontáže - Obvody, které částečně zpracovávají analogový a částečně digitální signál nazýváme obvody smíšené. Elektromontáže - Příkladem takových obvodů jsou analogově digitální a digitálně analogové převodníky.

 

elektromontaze - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas