Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektrorevize UPS

Důležitější elektro zařízení informační techniky (např. servery) jsou většinou napájena z elektro zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS). Na UPS se vztahují jiné konstrukční požadavky než na zařízení informační elektro techniky. Na výstupu z UPS se udržuje elektro napětí i po přerušení napájení ze sítě elektro. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zajištěna propojením s ochranným vodičem a hlavním, popř. i doplňujícím pospojováním. Automatické elektro odpojení se provádí buď nadproudovým jisticím prvkem (jističem) nebo proudovým elektro chráničem s nižší citlivostí (300 nebo 500 mA). Údržba a elektrorevize UPS se provádí podle pokynů výrobce (obvykle uvedených v návodu pro obsluhu). V žádném případě nesmí být při napájení přes UPS přerušeno propojení ochranného vodiče. To je také třeba ověřovat elektrorevize ups.

elektrorevize ups - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas