Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektrorevize zařízení

El. světla - Platí pro vodič, který je ve vzájemném pohybu vůči magnetickému poli, nebo leží v časově proměnném magnetickém poli, nebo obojí současně. (U=B.l.v – jednotky V; T, m, m.s−1). Elektro světla - Tento jev se projevuje v brzdovém, motorickém i generátorickém chodu stroje. Expert stykače - Při konstrukci elektromotorů je také využíváno silové působení mezi elektromagnetem a tělesem, které má různé reluktance, tj. různé magnetické vodivosti. Elektro světla - Vyžívána je v reluktančních motorech, kde jsou využívány rozdíly reluktance zubové kotvy (vzduch/zub). Expert zásuvky - Zjednodušeně si lze představit, že v reluktančním stroji je využíváno vzájemné přitahování elektromagnetu a železa. Expert - Zkonstruovat je možné i elektromotory využívající jiné fyzikální principy. Elektro - např. elektrostatické síly, piezoelektrický jev, nebo přeměnu elektřiny na teplo, ale v současnosti se tyto jevy pro konstrukci elektromotorů téměř nepoužívají. Elektroinstalace.

 

elektrorevize zarizeni - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas