Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektrospotřebiče

Revize spotřebičů elektro jako jsou např. kancelářská a výpočetní technika elektro, elektro svítidla, domácí elektrospotřebiče a další elektrická zařízení. Elektrorevize elektrospotřebiče provádíme dle platných elektro norem ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600. Revize elektrospotřebiče, je důležité provádět nejen z důvodu zabránění požáru, ale také pro předejití vzniku úrazu a újmě na zdraví či na životě. Pravidelné revize elektrospotřebičů vás také ochrání před potencionálním nedodržením zákona a žaloby ze strany poškozeného.

elektrospotrebice - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas