Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Expert-revize zařízení

Expert-revize zařízení - Měnič napětí je měnič, který slouží ke změně napětí napájecí soustavy. Expert-revize zařízení - Pro měniče napětí se často také používá označení zdroj (nebo napájecí zdroj), přestože skutečným zdrojem elektřiny je generátor v elektrárně, nebo baterie. Expert-revize zařízení - U střídavého napětí můžeme napěťovým měničem měnit velikost (amplitudu) transformátorem, usměrňovat ho na stejnosměrné napětí (usměrňovačem). Expert-revize zařízení - U stejnosměrného napětí lze měnit pouze jeho velikost, ovšem lze ho také zase rozkmitat (střídačem), což už ovšem těsně souvisí s měničem kmitočtu. Expert-revize zařízení - Obecně vzato se pro přenos elektrické energie používají vyšší napěťové hladiny, zatímco pro její použití jsou výhodnější spíše nižší úrovně. Expert-revize zařízení -  Na vyšší napěťové hladině stačí pro přenesení stejného výkonu nižší elektrický proud, což vede ke snížení ztrát a k možnosti použití tenčích vodičů (drátů) a úspoře materiálů. Expert-revize zařízení - Naopak, vyšší napětí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem, zvyšuje konstrukční nároky na dielektrickou pevnost izolace (nutnost zesílení) rozvodů a vedení, elektrických strojů, zařízení a přístrojů a je nevhodné pro telekomunikační techniku a elektroniku. Expert-revize zařízení - Základním měničem napětí je pro tyto účely transformátor.

expert revize zarizeni - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas