Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Levné elektro průřez vodiče

Odlišné systémy značení

American Wire Gauge zkráceně AWG je způsob značení průměru vodičů, používaný především v USA. Označení neudává přímo rozměr v délkových jednotkách, ale odvozuje ho od základního rozměru podle počtu průchodů výsledného vodiče tažícím zařízením při výrobě. Protože tento systém je v USA stále používán, existují převodní tabulky, ze kterých lze vyčíst průměr (průřez) vodiče popsaného některým stupněm AWG.

Dimenzování průřezu vodičů

Při průchodu elektrického proudu vznikají ve vodiči ztráty, tyto ztráty navíc u běžných vodičů rostou s teplotou. Ztráty mohou při nesprávném dimenzování vést k přehřívání izolace a k jejímu zrychlenému stárnutí, v extrémním případě může dojít i k poškození kabelu "shořením" izolace. Při určování průřezu vodičů by měly být zohledněny následující faktory: maximální procházející proud (bývá určený jistícím prvkem), způsob uložení vodiče (lepší chlazení znamená možnost vyššího zatížení), teplota okolí souběžné uložení více kabelů (sousední kabely zhoršují chlazení a generují teplo)

izolace vodiče (tepelná vodivost a tepelná odolnost)

vliv prostředí z požárního hlediska

povolený úbytek napětí na vodiči

vliv skin efektu

Běžné domácí elektrické instalace používají pro proud 10 A měděné kabely s průřezem 1,5 mm2 (světelný rozvod), pro zásuvkové rozvody s maximálním zatížením 16A se používají měděné kabely s průřezem 2,5 mm2. V průmyslových rozvodech záleží na typu použitých kabelů a způsobu uložení 

levne elektro prurez vodice - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas