Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize el. zařízení

Subjekty, které jsou povinny revize el. zařízení zajistit jsou provozovatelé zodpovídající za udržování el. zařízení odběrného zařízení v souladu s platnými normami (zákon č. 458/2000 Sb.) Zhotovitelé jsou dle zákona o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními (č. 251/2005 Sb.), zajistit revizi el. zařízení a jimi dokončených instalací. Výrobci jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Zaměstnavatelé zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti práce a za vyhledávání a prevenci rizik podle zákoníku práce.

revize el zarizeni - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas