Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize elektrických spotřebičů standart

   

 

Revize elektrických spotřebičů standart jako spotřebiče v běžné domacnosti a kancelářích je nutné vždy provádět v daném termínu dle ČSN a to z důvodu bezpečnosti provozu. Revize elektrických spotřebičů standart zabráníte nechtěným případným požárům a vznikům úrazu a újmě na vašem zdraví. Revize elektrických spotřebičů standart - Vám taktéž zabrání nedodržení stanoveného zákona a případné žalobě ze strany poškozeného. Revize elektrických spotřebičů standart - Jsou založeny na luminiscenci. Obvykle se s nimi lze setkat ve formě trubic, sloužících pro nouzové osvětlení. Revize elektrických spotřebičů standart - Na rozdíl od teplotních zdrojů zde vzniká světlo jinými mechanismy. Revize elektrických spotřebičů standart - Obvykle jde o proud fotonů jednotlivě vyzářených při návratu elektronů z nestabilních poloh ve vyšších hladinách do stabilní polohy v nižší hladině v elektronovém obalu nějakého atomu. Revize elektrických spotřebičů standart - Protože energie uvolňovaná vracejícími se elektrony je kvantovaná velikostí „skoku“ mezi hladinami, mají i energie fotonů nespojitý průběh, rozdělený do tzv. emisních spektrálních čar nebo pásů.

 

 

revize elektrickych spotrebicu standart - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas