Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize elektrických zařízení

Revize elektrických zařízení - Vzniká průchodem elektrického proudu pevnou vopou látkou s vysokou teplotou tání např. platina, wolfram, atd. Revize elektrických zařízení - Pevná látka se rozžhaví na požadovanou teplotu, při které dochází k emisi viditelného záření. Revize elektrických zařízení - Na tomto principu pracují klasické žárovky s wolframovým vláknem: Revize elektrických zařízení - V žárovkách svítí rozžhavené wolframové (u prvních žárovek uhlíkové) vlákno. revize elektrických zařízení - V plynové lampě svítí žhavá tepelně odolná punčoška z jemné tkaniny ohřívaná málo svítivým plynovým plamenem. Revize elektrických zařízení - Společnou vlastností teplotních zdrojů je velmi nízká účinnost přeměny jiného druhu energie na světlo. Revize elektrických zařízení - Velký podíl energie vyzářené v podobě tepla (hlavní část), spojité rozložení světla ve spektru podle fyzikální křivky teplotního zářiče. Revize elektrických zařízení - Subjektivně příjemné vnímání světla lidským okem, závislost barvy světla na teplotě zářiče, závislost účinnosti zdroje na teplotě zářiče. Revize elektrických zařízení - Jsou založeny na luminiscenci. Revize elektrických zařízení - Obvykle se s nimi lze setkat ve formě trubic, sloužících pro nouzové osvětlení. Revize elektrických zařízení - Na rozdíl od teplotních zdrojů zde vzniká světlo jinými mechanismy. Revize elektrických zařízení - Obvykle jde o proud fotonů jednotlivě vyzářených při návratu elektronů z nestabilních poloh ve vyšších hladinách do stabilní polohy v nižší hladině v elektronovém obalu nějakého atomu. Revize elektrických zařízení - Protože energie uvolňovaná vracejícími se elektrony je kvantovaná velikostí „skoku“ mezi hladinami, mají i energie fotonů nespojitý průběh, rozdělený do tzv. emisních spektrálních čar nebo pásů.

revize elektrickych zarizeni - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas