Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

REVIZE ELEKTRO OSVĚTLENÍ

Revize elektro osvětlení měření

revize elektro osvětlení bytů,bytových domů,rodinných domů
revize elektro osvětlení živnostenských provozoven, průmyslových provozů, drobných provozoven
revize elektro osvětlení kancelářských budov-objekty státní správy Praha
revize elektro osvětlení zdravotnických budov, ordinací a pracovišť
revize elektro osvětlení mateřské, základní a jině budovy škol
revize elektro osvětlení hotely, restaurace a ubytovací zařízení
revize elektro osvětlení revizní technik elektro-měřené osvětlení
revize elektro osvětlení provádíme měření osvětlení dle hygienických norem
revize elektro osvětlení nejnižší přípustné hodnoty osvětlenosti
revize elektro osvětlení nejnižší přípustné hodnoty osvětlenosti ve vybraných prostorách bytových domů bytových domů jsou uvedeny v tabulce .2. Tyto hodnoty je nutno zvýšit kromě jiného při věku většiny osob vyšším než 40 let, používá-li většina osob v místnosti brýle s optickou mohutností více než 4 dioptrie, při požadavku dlouhodobého soustředění na zrakovou práci bez možnosti odpočinku zraku, při požadavku časté akomodace, sledování pohyblivého detailu, časté změny pohledu, jedná-li se o místnost se stálým pobytem osob bez stálého denního osvětlení a jedná-li se o místnost s velkým společenským významem.

 

Tabulka 2 Nejnižší přípustné hodnoty E pk

Nejnižší přípustné hodnoty E pk (lx)
E pk (lx)
Prostor a činnost
Kategorie osvětlení
20
Domovní komunikace, odkládací a pomocné prostory
C3, D3
30
Vnitřní části domovních vstupů, vstupy do výtahu
50
Obytné místnosti v bytech
D3
75
Komunikace v bytech, vnitřní komunikace v administrativních a obdobných budovách
C2
100
Obytné kuchyně, koupelny, WC, šatny, spíže, sušárny a úschovny kočárků
C1
150
Hovorny, čekárny, haly, prádelny, pracovny pro hrubé práce
C1
200
Jídelní stůl pro společné stolování v domácnosti
D1
300
Ošetřovna, učebna, náročná domácí práce kancelář, domácí dílna, žehlírna, mandl, .psací stůl, pracovní plocha v kuchyni, vertikální osvětlení 400 mm od zrcadla, běžné ruční práce
B3, D1
750
Pracovny pro jemné práce, kreslírny, ateliéry, počítačová pracoviště, náročné ošetřovny, vyšetřovny, laboratoře
B2
1500
Pracovny pro velmi jemné práce, rýsovny, ateliéry
B1
3000
Pracovny pro mimořádně jemné práce klenotnické, hodinářské, restaurátorské s omezenou možností použít zvětšení
A3
7500
Nejjemnější výroba, nejpřesnější kontrola ve speciálních výrobnách (laboratořích) bez nebo s omezenou možností použití zvětšení
A2
15000
Operační sály, ambulance pro speciální zákroky

 

 

 

Přehled našich služeb revize elektřiny cena revize elektro osvětlení

Revize elektro osvělení - Osvětlení má nezanedbatelný vliv na výkon a zdraví pracovníků v průmyslové sféře i službách. Má zásadní vliv na produktivitu. Volbou kvalitního osvětlení je možno vytvořit zásadní změnu k lepšímu. Výsledkem je pak nižší chybovost, vyšší pracovní výkon, zvýšená bezpečnost a snížení absencí. Intenzita osvětlení (též osvětlenost viz ČSN EN 12665 bod 3.2.11) je fotometrická veličina, je definovaná jako světelný tok dopadající na určitou plochu. Je tedy podílem světelného toku (v lumenech) a plochy (v metrech čtverečních). Značí se E. Její jednotkou je lux (lx). Revize elektro osvětlení - V případě bodového zdroje o svítivosti I a paprsků dopadajících pod úhlem α k normále plochy, vzdálené od zdroje r, pak Osvětlení je tedy nepřímo úměrné čtverci vzdálenosti a je tím slabší, čím šikměji paprsky dopadají. Jednotkou osvětlení je lux (lx), což je osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m². Revize elektro osvětlení - Běžná hodnota osvětlení ve vnitřních prostorách se pohybuje v rozmezí 100–2000 lx, ve slunečný letní den na volném prostranství lze naměřit hodnoty větší než 70 000 lx (v zeměpisné šířce ČR). Revize elektro osvětlení - Jasná měsíční noc při úplňku představuje osvětlenost do 0,5 lx. Revize elektro osvětlení - Lidský zrak je natolik adaptabilní, že dokáže vnímat určité světelné podněty ještě při hladině 10−9 lx, samozřejmě bez možnosti rozlišovat jakékoliv předměty; a naopak, člověk je schopen číst výrazný text při osvětlení zhruba 10-8 lx (pochopitelně za cenu výrazného nepohodlí). Revize elektro osvětlení.

revize elektro osvetleni - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas