Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

REVIZE ELEKTRO PRE

 
Revize elektro pre - přihlášky elektroměrů - obnova odběru
 
Revize elektro pre - přihlášky elektroměrů - nový odběr
 
Revize elektro pre - přihlášky elektroměrů - navýšení příkonu
 
Revize elektro pre - přihlášky elektroměrů - změna sazby
 
Revize elektro pre - přihlášky elektroměrů - přesun elektroměru
 
Revize elektro pre - přihlášky elektroměrů - Práce na neměřené části
 
Revize elektro pre - přihlášky elektroměrů - revize stoupaček elektro
 
Revize elektro pre - Výměna hlavního jističe, úprava odběrného místa
 
Revize elektro pre - Výměna a montáž elektroměrového rozvaděče
 
Revize elektro pre - Ostatní opravy a revize neměřených částí
 
Revize elektro pre - Vystavení přihlášky k odběru pro PRE
 
Revize elektrp pre - Vyřízení administrativy a jednání na PRE
 
Revize elektro pre - Příprava odběrného místa dle připoj.podmínek
 
Revize elektro pre - Změna z jednofázový odběru na třífázový odběr
 
Revize elektro pre - Změna sazby a tarifů, noční proud - HDO
 
Revize elektro pre - Rekonstrukce a opravy hlavního domovního vedení
 
Revize elektro pre - Přípojky pro rodinné domy, přípojkové skříně
 

                     

                           

 

 

Upozorňujeme zákazníky, že vždy je zapotřebí dodržovat připojovací podmínky elektroměru (odběrného místa) distributora Elektrické energie.
 

Elektronické termostaty

Revize elektro pre - Elektronický termostat s digitálním výstupem. Elektronické termostaty jsou ovládány polovodičovými senzory, jejichž signál se zesílí a následně zpracuje buď analogově nebo digitálně. Revize elektro pre -  Elektronika následně ovládá nejčastěji relé- spínací/ rozpínací kontakty (topení/ chlazení). Elektronická teplotní čidla dělíme na tyto druhy:

Revize elektro pre - Teplotní čidlo odporové tvoří termistor, jehož odpor se mění podle okolní teploty. Revize elektro pre - Teplotní charakteristika může být PTC nebo NTC. Jednotka pro odpor je ohm a značí se Ω. Revize elektro pre - Teplotní čidlo napěťové - na výstupu analogového čidla je napětí, které se mění podle okolní teploty. Jednotka pro napětí je volt a značí se V. Revize elektro pre - Teplotní digitální čidlo - na výstupu čidla je informace předávána v digitální formě, číselný údaj se mění podle okolní teploty. Výstup takového čidla je odolný vůči vnějšímu rušení a délce kabelového spojení (odpor nebo kapacita vedení).

revize elektro pre - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas