Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize elektro přehled vnějších vlivů

Revize elektro - Přehled vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.2 Třídění vnějších vlivů..... A – Vnější podmínky prostředí AA – teplota okolí AB – atmosférická výška AC – nadmořská výška AD – výskyt vody AE – výskyt cizích pevných těles AF – výskyt korozívních nebo znečisťujících látek AG – mechanické namáhání - ráz AH – mechanické namáhání - vibrace AJ – ostatní mechanické namáhání AK – výskyt rostlinstva nebo plísní AL – výskyt živočichů AM – elektromagnetická,elektrostatická nebo ionizující působení AN – sluneční záření AP – seismické účinky AQ – bouřková činnost AR – pohyb vzduchu AS – vítr B - Využití BA – schopnost osob BB – elektrický odpor lidského těla BC – dotyk osob s potenciálem země BD – podmínky úniku v případě nebezpečí BE – povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů C – Konstrukce budov CA – stavební materiály CB – konstrukce budovy Dělění vnějších vlivů revize elektro NORMÁLNÍ NEBEZPEČNÉ ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

revize elektro prehled vnejsich vlivu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas