Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize elektro spotřebičů

Revize

Revize elektro

Revize elektro spotřebičů

Revize spotřebičů

 

Voltmetr

 

 

Voltmetr je elektrický přístroj, který měří velikosti elektrického napětí nebo úbytku napětí.

Podle principu můžeme voltmetry dělit na:

elektrostatické (elektroskop)

elektromagnetické (ručičkový voltmetr, galvanometr)

komparační (digitální voltmetr)

můstkový voltmetr

 

Voltmetr bývá často součástí komplexnějšího multimetru.

Voltmetr je přístroj pro měření elektrického napětí, zapojuje se paralelně k měřené části obvodu. Aby voltmetr nezatěžoval měřený obvod, musí jím procházet co nejmenší proud. Vnitřní odpor voltmetru musí být co největší.

Změna rozsahu voltmetru 

Potřebujeme-li změřit větší napětí, než pro které je voltmetr určen, můžeme k němu do série zapojit tzv. předřadný odpor RP takové velikosti, aby se měřené napětí U rozdělilo ve vhodném poměru na napětí na předřadném odporu UP a napětí na voltmetru UV. Přitom platí, že U = UP + UV. Také je možné použít vhodný odporový dělič.

 

Změna rozsahu u voltmetrů při měření střídavého napětí je také možná tzv. měřícím transformátorem napětí, u elektrostatických je výhodné i použití kapacitního děliče.

U univerzálních přístrojů pro měření proudu, napětí a případně i jiných veličin se bočníky a předřadné odpory pro jednotlivé měřicí rozsahy připojují k měřidlu přepínačem.

revize elektro spotrebicu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas