Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize elektroinstalací

Revize elektroinstalací - Revize ups - Funkčnost a bezpečnost elektrických zařízení musí být pravidelně kontrolována formou tzv. pravidelných revizí elektrických zařízení. Revize elektroinstalací - V bytových objektech se provádějí revize elektroinstalace, elektrických zařízení v intervalu 5-ti let, v kratších lhůtách se provádějí kontroly elektro, elektrických zařízení v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.) Revize elektroinstalací musí být provedena také po úpravě elektroinstalace. Revizní činost. Revize elektroinstalací - Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě jejich výroby resp. vzniku, přeměny a úprav nebo jejich užívání a spotřeby. Revize elektroinstalací - Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie (silové rozvody), nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Revize elektroinstalací - Požadovanému účelu musí vyhovovat její vybavení a dimenzování. Pro elektroinstalaci v budovách se užívají názvy rozvodná síť (silové rozvody), datová síť (datové rozvody), případně slaboproudé rozvody (sdělovací vedení). Revize elektroinstalací - V dopravních prostředcích, samohybných strojích i u lodí se setkáme spíše s názvy elektrická výzbroj (kabely + ovládací přístroje + spotřebiče) nebo kabeláž (kabely+konektory). Revize elektroinstalací - Elektroinstalace je tvořena soustavou vzájemně propojených vodičů, ovládacích prvků (spínače, stykače, relé) a jisticích prvků (pojistky, jističe, proudové chrániče, přepěťové ochrany). Revize elektroinstalací - V budovách je elektroinstalace uložena ve stěnách v elektroinstalačních trubkách nebo přímo v omítce, případně na povrchu stěn nebo v prostoru v elektroinstalačních lištách, kanálech, žlabech. Revize elektroinstalací - V dopravních prostředcích se vodiče a kabely před montáží kompletují do kabelových svazků (bandážováním, vyvazováním). Revize elektroinstalací - Vodiče a kabely se ještě před montáží do vozidla zakončují konektory.

 

revize elektroinstalaci - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas