Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize elektrospotřebičů normy

ČSN EN 331600 ed.2 - Revize a kontroly elektrického zařízení během používání

Revize elektrospotřebičů normy - Od 2010-12-31 nahrazuje ČSN 33 1600 -1994 a ČSN 33 1610 –2005. Slučuje revize elektrických spotřebičů a nářadí, termín revize spotřebičů nedržených v ruce skupina E je 24 měsíců Odpor ochranného vodiče 0,2 ohm do 3 metrů , zvyšuje se o 0,1 ohm po 3 metrech - max. 1 ohm Měří se izolační odpor a také proud v PE nebo dotykový proud. Revize elektrospotřebičů normy - Vedení vysokého napětí v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované v převážné míře s napětím 22 kV, resp. 35 kV používaných ve Východních Čechách a částečně v severních Čechách. Revize elektrospotřebičů normy - Z minulosti jsou v provozu sítě s napětím 3, 6 a 10 kV. Tyto sítě ale nejsou dále rozvíjeny a jsou v rámci unifikace nahrazovány napěťovou hladinou 22 kV, resp. 35 kV. Revize elektrospotřebičů normy - V drtivé většině je tato síť provozována jako paprsková. Revize elektrospotřebičů normy - Vedení nízkého napětí v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované s unifikovaným napětím 3x230/400 V. Revize elektrospotřebičů normy - Tato síť je provozována jako paprsková a v některých případech se využívá tzn. provoz do kruhu.

 

 

 

 

 

Kontrola elektrického spotřebiče: prohlídkou a zkouškou chodu se zjišťuje technický stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti

 

 
Revize elektrického spotřebiče:prohlídkou, měřením a zkoušením se zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti.
Dělení spotřebičů
A - poskytované formou pronájmu
B - venku
C - průmysl, řemesla
D - veřejné prostory (školy, hotely, kluby)
E – administrativa
 
Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů se provádí před jejich použitím. Revize se provádí též po opravě, při podezření na závadu, ve stanovených lhůtách, při znovu uveden spotřebiče do prodeje.
Revize - prohlídka
• Měření - ochranný vodič 0,2 ohm do 3m, 0,1 ohm na každých dalších 3 m délky přívodu, maximálně 1 ohm
• izolační odpor (neměří se, pokud by to poškodilo spotřebič) do ruky: tř. I - 2 M_; tř. II - 7 M_ (světla 4 M_); tř. III - 0,25 Mohm
ostatní: tř. I - 1 M_; tř. II - 2 M_; tř. III - 0,25 M_ (tepelné nad 3,5 kW, ve vnitřním prostoru, normální prostředí: 0,3 M_ nebo unikající proud 1 mA na 1 kW)
o prodlužovací a odpojitelné přívody: 7 Mohm
• proud v PE - 3,5 mA (popř. rozdílová metoda u neizolovaně uložených), nebo 0,5 mA dotykový proud u tř. II.
Informační technika držená při provozu v ruce - 0,75 mA. Tepelné nad 3,5 kW - 1 mA na 1 kW.
• zkouška chodu
Měření (přehled) Třída I: ochranný vodič, izolační odpor, proud protékající ochranným vodičem - proud protékající ochranným vodičem rozdílovou metodou
izolační odpor (pokud má vodivé části) - dotykový proud (pokud má vodivé části a pokud ho lze, uložit izolovaně) nebo dotykový proud rozdílovou metodou
Do této kategorie patří veškeré elektrospotřebiče, které jsou napojovány pohyblivými elektro přívody k elektrickým rozvodům, slouží k vrtání, broušení, stříhání, bourání, letování apod., a při činnosti jsou drženy v ruce.Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně o elektrospotřebiče, platí i pro přenosné elektro nářadí podobná pravidla jako u spotřebičů s tím rozdílem, že sou jinak zařazeny do skupin a tím pádem jsou i jinak určeny termíny revizí.

revize elektrospotrebicu normy - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas