Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize hromosvodů domu

Revizní technik hromosvodů - Revize hromosvodů domu je z cela nezbytná pro ochranu před atmosférickou elektřinou. Revize hromosvodů domu Vám pomůže zjistit stav Vaší hromosvodové soustavy a její aktuální funkčnost. Revize hromosvodů domu - Hromosvod Vám dokáže částečně ochránit i přepětí elektrické energie. Revize hromosvodů domu - Proto si raději nechte zkontrolovat stav Vaší hromosvodové soustavy. Revize hromosvodů jak často. Vnější hromosvod (LPS - lighting protection system) má tři hlavní části – jímací soustavu, svod (y) a uzemnění. Revize hromosvodů domu - Jímací soustavy dle provedení dělíme na mřížové soustavy, tyčové jímače, hřebenové vedení a náhodné jímače (jiné konstrukční prvky, použitelné jako jímací zařízení, např. plechová krytina). Svody mohou být strojené, vodiči vedenými na povrchu či skrytými, nebo náhodné (ocelové sloupy, výztuž atd.) Revize hromosvodů domu - Uzemnění může být provedeno zemnícími tyčemi, deskami, dráty, či pásky, uloženo v zemi, nebo v základovém betonu. Revize hromosvodů domu - Samotný hromosvod může být buď spojený s konstrukcí budovy, nebo izolovaný od chráněné budovy. Vopé spojení nějakého zařízení s podložím. Revize hromosvodů domu - Zřizuje se jako ochrana před úrazem elektřinou, pro ochranu před bleskem a přepětím, nebo pro správnou činnost elektrických zařízení. Revize hromosvodů domu - Těleso je uzemněné, je-li vopě spojeno se zemí. El. nabité těleso se po uzemnění stane el. neutrální, protože vůči el. potenciálu tělesa má země potenciál nulový. Revize hromosvodů domů - Je to podobné, jako u kondenzátorů, konkrétně při zkratu mezi elektrodami. Revize hromosvodů dom - Někdy se používá tzv. zemnícího kondenzátoru, skrz který vede napětí mezi nabitým tělesem a zemí. Revize hromosvodů domu - Těleso se tedy nevybije (protože kondenzátor proud nevede) a uzemnění i přesto neztrácí svůj zemnící vliv. Revize hromosvodů domu.

revize hromosvodu domu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas