Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize hromosvodů Praha

Revize hromosvodů Praha - Hromosvod - Revize hromosvodů znamená ochrana objektu před atmosférickou elektrřinou. Revize hromosvodů Praha - Revize hromosvodu Vám zajistí vaší bezpečnosta a ochranu Vašeho majetku a po případě i ochranu spotřebičů v domácnosti. Hromosvody - Revize hromosvody Vám taktéž zajistí i případné pojistné plnění. elektro revize Praha. Revize hromosvod - Hromoů Praha - svod vynalezl v polovině 18. století v Evropě premonstrát Prokop piš, který ve své farní zahradě v Příměticích blízko Znojma umístil v roce 1754 první hromosvod. Revize hromosvodů Praha - Ve světě platí za vynálezce hromosvodu také americký vědec a politik Benjamin Franklin, který kolem roku 1750 prováděl odpovídající experimenty. Revize hromosvodů Praha - První hromosvod na území Českého království, který byl umístěn na stavbě, byl instalován na zámku v Měšicích roku 1775. Revize hromosvodů Praha - Dále hromosvody můžeme rozlišovat na klasické (franklinova typu – hřebenové, mřížové, tyčové, oddálené, stožárové, závěsové, klecové), nebo na aktivní (zařízení se včasnou emisí výboje, P. D. A.) U aktivních hromosvodů PDA nebyla nikdy nezávislými laboratořemi naměřena nebo prokázána praxí jejich zvýšená účinnost. Revize hromosvdů Praha - Hromosvody PDA jsou pak považovány za úspěšný komerční trik, případně podvod. Revize hromosvodů Praha- Jiný druh aktivních hromosvodů, s ionizujícími radioaktivními zářiči, sice určitou účinnost vykazuje, ale s větrem jeho skutečný ochranný prostor prudce klesá. Revizní technik hromosvodů - Současná platná norma použití aktivních hromosvodů sice nezakazuje, ale pohlíží na ně pouze jako na pasivní tyčové jímače daných geometrických rozměrů. Revize hromosvodů Praha.

revize hromosvodu praha - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas