Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů je velmi důležitá, byť často opomíjená, součást téměř každého objektu.Revize hromosvodů - Hromosvodová soustava nemusí být instalován pouze na některých objektech, které leží v ochranném pásmu jiného hromosvodu. Revize hromosvodů - Předpisy pro instalaci hromosvodové soustavy udává norma ČSN 34 1390. Revize hromosvodů - Každý hromosvod musí být instalován v souladu s výše uvedenou normou a ihned po instalaci musí být provedena výchozí revize. Revize hromosvodů - Při výchozí revizi je porovnáváno fyzické provedení hromosvodové sostavy s jednotlivými ustanoveními normy ČSN 34 1390 a je prováděno měření zemního odporu. Revize hromosvodů - Po provedení výchozí revize hromosvodu musí být prováděna pravidelná revize hromosvodů po každých pěti letech, dále pak revize mimořádná vždy po úderu blesku do hromosvodného zařízení.

Poptávka revize hromosvodu

Lhůty na pravidelné revize hromosvodů zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle dříve platné ČSN 34 13 90
Druh objektu
ČSN 33 2000-3
Lhůty
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3,,,,
 
BE2, BE3, CA2
 
2 Roky
Ostatní
 
všechny kromě BE2, BE3, CA2
 
5 Roků

 

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím dle souboru ČSN 62305-3
Hladina ochrany
Vizuální kontrola
Úplná revize
Kritické systémy úplná revize
I a II
1 rok
2 roky
1 rok
III a IV
2 roky
4 roky
1 rok

 

Atmosférická elektřina

Hromosvodová jímací soustava

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů cena

                       

                                                                                                   

Revize hromosvodů - Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj (electrostatic discharge – ESD) produkovaný během bouřky. Bleskový elektrický výboj je provázen emisí světla. Elektřina procházející kanály výboje rychle zahřívá okolní vzduch, který díky expanzi produkuje charakteristický zvuk hromuRevize hromosvodů - Přeskoková vzdálenost elektrického výboje je zcela jistě velmi silně závislá na celkové vlhkosti vzduchu, obecně tu platí, že čím je vzduch vlhčí (tedy více nasycený vodními parami), tím je přeskoková vzdálenost větší. Revize hromosvodů - Vlhkost vzduchu je ovšem zase silně závislá na teplotě a také tlaku vzduchu. Většina těchto měření je prováděna za konstantní vlhkosti, tlaku a teploty vzduchu. Revize hromosvodů - Přírodní blesky se ovšemže ve stabilních laboratorních podmínkách nikdy nepohybují. Revize hromosvodů - Běžná technická hodnota u vedení velmi vysokého napětí počítá s minimální přeskokovou vzdáleností asi 10 kilovolt na 1 centimetr, tedy minimálně 1 metr na jeden milión voltů! Revize hromosvodů - Za bouře bývá relativní vlhkost vzduchu extrémně vysoká, fakticky se často blíží ke 100 %, teploty a tlaky vzduchu v bouřkových mracích však velmi silně kolísají (samotná bouře je jen důsledek tohoto klimatického kolísání). Revize hromosvodů - Vzduch se při úderu ohřeje až na 30 000 °C. Někdy se výboj vydává několika drahami – jedná se o „rozvětvený blesk“. Revize hromosvodů - Blesky uvnitř jednoho mraku se nazývají „plošné“ a ze země je lze vidět jen jako světelné záblesky. Revize hromosvodů - Blesky mohou za bouřky v praxi nabývat velmi podivných tvarů i neobvyklých rozměrů, vždy záleží na konkrétních fyzikálních a klimatických podmínkách. Náš podrobný ceník kde najdete jaká je cena revize hromosvodu za naše služby revize hromosvodů.

revize hromosvodu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas