Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize hromosvody

Revize hromosvodů jak často Lhůty revizí hromosvodů využití elektronické poptávky poptávka revize hromosvodů. Taktéž je zapotřebí dodržovat ve stanovených lhůtách dle platný ČSN normy a to z důvodů nevyzpytatelné atmosférické elektřiny, která dokáže způsobit značnou škodu nejčastěji v nočních hodinách. Revizi hromosvodů Vám zajistí bezpečný provoz zařízení a vyhnete se tak nepříjemnostem ze stran pojišťovny a pojistného plnění a zákonu o provádění pravidelných Revize hromosvody. Z tohoto důvodu není radno podceňovat Revize hromosvodů cena. Revize hromosvody - Zemní spojení je jednofázová porucha v elektrických sítích, kde uzel sítě není přímo uzemněn. Zpravidla se jedná o sítě s izolovaným uzlem nebo sítě s uzlem neúčinně uzemněným. Revize hromosvody - Velikost poruchového proudu je ovlivněna zejména velikostí zemního kapacitního proudu sítě. Revize hromsovody - Zemní kapacitní proud sítě je ovlivněn druhem vedení (kabelové, vzdušné) a celkovou délkou vedení napájené z jednoho transformátoru (rozsah sítě). Revize hromosvody - U velkých sítích nabývá tento proud hodnot i několika stovek ampér. Revize hromosvodů - U sítí s uzlem uzemněným přes zhášecí tlumivky dochází ke kompenzaci zemního kapacitního proudu a místem zemního spojení protéká pouze zbytkový proudový proud. Revize hromosvody - Tento proud dosahuje hodnot pouze několika procent kapacitního proudu sítě. Revize hromosvody - V těchto sítích pak při jednofázové poruše nedochází k vypínání vedení s jednofázovou poruchou a tuto síť je možné provozovat i dlouhou dobu se zemní poruchou. Revize hromosvody - Přetržený vodič venkovního vedení, který leží na zemi, nemusí být vždy vypnutý. Revize hromosvody - S velkou pravděpodobností může být vedení pod napětím a při přiblížení se k vodiči nebo dokonce pokus o jeho zvednutí vede zpravidla k těžkému úrazu elektrickým proudem.

 

revize hromosvody - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas