Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize nářadí

Revize

Revize nářadí

revize nářadí elektro

revize elektro nářadí

Revize nářadí - Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou. Revize nářadí - Elektrický náboj vyjadřuje určitou vlastnost částic, která je spojována se vznikem vzájemného působení mezi tělesy (částicemi) podobným způsobem, jako je hmotnost spojována s existencígravitačního pole. Revize nářadí - Přítomnost elektrického náboje je tedy nutná pro vznik elektrického nebo magnetického pole. Revize nářadí - Tělesa (částice) s nulovým elektrickým nábojem se nazývají elektricky neutrálními tělesy. Revize nářadí - Tělesa (částice) s elektrickým nábojem (říkáme o nich, že nesou elektrický náboj), se označují jako nabitá tělesa. Revize nářadí - Elektrický náboj může mít kladnou nebo zápornou hodnotu, čímž se odlišuje od hmotnosti, která je vždy kladná. Revize nářadí - O tělesech nesoucích kladný náboj říkáme, že jsou kladně nabitá, a tělesa se záporným elektrickým nábojem označujeme jako záporně nabitá. Revize nářadí - Síly působící mezi dvěma nabitými (nepohybujícími se) tělesy jsou přitažlivé, jestliže mají tělesa náboje s opačnými znaménky, a odpudivé, pokud mají tělesa náboje se shodnými znaménky. Revize nářadí - Tyto síly se označují jako elektrostatické. Revize nářadí - Pohybující se nabitá tělesa na sebe navíc působí magnetickými silami. Revize nářadí - Pohybující se elektrický náboj je popisován pomocí elektrického proudu.

revize naradi - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas