Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize nouzového osvětlení

 

Rozdělení napětí podle změn polarity - revize nouzového osvětlení

Revize nouzového osvětlení - Stejnosměrné napětí je takové napětí, které nemění v čase svojí polaritu, velikost měnit může. Revize nouzového osvětlení - Střídavé napětí je napětí, které se v čase mění s určitou periodou, přičemž jeho střední hodnota nemusí být nulová. Revize nouzového osvětlení - Časový průběh (tvar) napětí může být libovolný, nejčastěji se můžeme setkat se sinusovým průběhem. Revize nouzového osvětlení -  Dalšími průběhy mohou být pilovité, obdélníkové nebo libovolné jiné. Revize nouzového osvětlení - V praxi se mohou vyskytovat napětí, která mají jak střídavou, tak stejnosměrnou složku. Revize nouzového osvětlení - Efektivní hodnota střídavého napětí je takové napětí stejnosměrného proudu, při kterém se ve stejném vodiči vytvoří stejné množství tepla. Revize nouzového osvětlení - Běžně prodáváné samostatné elektrické články (monočlánky) poskytují stejnosměrné napětí přibližně 1,5 V. Revize nouzového osvětlení - Olověné články v autobateriích mají napětí přibližně 2 V. Revize nouzového osvětlení - Články bývají často sdružovány do baterií, v nichž se napětí jednotlivých článků, zapojených sériově, sčítá. Revize nouzového osvětlení - Lze koupit baterie o napětí 3 V, 4,5 V nebo 9 V. Autobaterie obvykle složené ze 6 nebo 12 olověných článků mají napětí 12 nebo 24 V. Revize nouzového osvětlení - V české elektrické síti nízkého napětí nalezneme střídavé napětí o frekvenci 50 Hz a efektivním napětím 230 V. Maximální napětí (amplituda) během periody trvající 0,02 s je asi 325 V. Revize nouzového osvětlení - Tato napětí jsou vztažena vůči zemi (pracovnímu vodiči). Udávané napětí třífázové soustavy je efektivní napětí mezi jejími každými dvěma fázemi, tzv. sdružené napětí. Např. běžná soustava nn má sdružené napětí 400 V. Každá fáze přitom má efektivní napětí vůči střednímu vodiči (tzv. fázové napětí) právě 230 V. Revize nouzového osvětlení - V Evropě je normalizován kmitočet 50 Hz, ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Brazílii a v několika dalších zemích se používá v rozvodné soustavě kmitočet 60 Hz. Revize nouzového osvětlení - Navíc je napětí v domácnostech např. ve Spojených státech zhruba poloviční (120 V) oproti Evropě (230 V).

revize nouzoveho osvetleni - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas