Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize pracovních

 

Revize pracovních - Elektrická rezonance

Revize pracovních - Elektrická rezonance je jev, který nastává v elektrickém obvodu, který je schopen elektrického kmitání (elektrický oscilační obvod), je-li buzen vnějším periodickým zdrojem s kmitočtem shodným s kmitočtem vlastních elektrických kmitů obvodu. Revize pracovních - Při rezonanci je nejefektivnější přenos energie z vnějšího budícího zdroje do oscilačního systému. Revize pracovních - Nejjednodušším rezonančním obvodem pouze s pasivními prvky je jednoduchý obvod, obsahující prvek s kapacitou (kondenzátor) a prvek s indukčností (cívka), vzájemně zapojené paralelně či sériově. Revize pracovních - Vlastní kmitočet takového obvodu je kmitočet, při kterém se reaktance vzájemně vyruší, tedy při podmínce resp., kde  značí indukčnost, kapacitu, reaktanci a úhlový kmitočet vlastních kmitů. Revize pracovních - K rezonanci proto dochází při úhlovém kmitočtu vnějšího zdroje.

 

revize pracovnich - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas