Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize, revizní technik elektro

Revize revizní technik elektroRevize elektrických zařízeníZa všesměrový označujeme takový zdroj světla, který vyzařuje světlo do všech směrů. Revize revizní technik elektro - Obvykle hovoříme o vyzařování do dolního i horního poloprostoru. Revize revizní technik elektro - Speciálním typem je pak všesměrový rovnoměrně vyzařující zdroj, jehož svítivost je ve všech směrech stejná. Revize revizní technik elektro - Světelný tok takového zdroje je roven 4*pi násobku této konstantní svítivosti. Revize revizní technik elektro - Stejnosměrné napětí je takové napětí, které nemění v čase svojí polaritu, velikost měnit může. Revize revizní technik elektro - Střídavé napětí je napětí, které se v čase mění s určitou periodou, přičemž jeho střední hodnota nemusí být nulová. Revize revizní technik elektro - Časový průběh (tvar) napětí může být libovolný, nejčastěji se můžeme setkat se sinusovým průběhem. Revize revizní technik elektro - Dalšími průběhy mohou být pilovité, obdélníkové nebo libovolné jiné. Revize revizní technik elektro - V praxi se mohou vyskytovat napětí, která mají jak střídavou, tak stejnosměrnou složku. Revize revizní technik elektro - Efektivní hodnota střídavého napětí je takové napětí stejnosměrného proudu, při kterém se ve stejném vodiči vytvoří stejné množství tepla.

revize revizni technik elektro - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas