Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize rozvaděčů

revize-elektro.revtechnik.cz/revize-el.html

    

Revize rozvaděčů - Mají dvě stabilní polohy, do kterých se vypínač stlačením klapky překlápí. Revize rozvaděčů - Po oddálení ruky zůstane vypínač ve zvolené poloze. Jednopólový spínač - také spínač č.1. Má jeden vstup a jeden výstup. Revize rozvaděčů - V jedné poloze jsou kontakty oddálené, elektrický obvod je přerušen. Ve druhé poloze jsou kontakty přitisknuty k sobě, obvod je uzavřen. Revize rozvaděčů - Používá se tam, kde z jediného místa ovládáme jediné svítidlo (jediný okruh). Revize rozvaděčů - Jeho obdobou jsou spínače zabudované přímo do lamp, nebo do přívodních kabelů k lampám. Revize rozvaděčů - Sériový spínač - také spínač č.5,nebo lustrový spínač. Revize rozvaděčů - Zdvojený spínač s jedním společným přívodem a dvěma na sobě nezávisle ovládanými vývody. Revize rozvaděčů - Má dělenou klapku, aby bylo možné každý vývod ovládat samostatně. Revize rozvaděčů - Používá se tam, kde je třeba ovládat dva okruhy, dvě části jediného svítidla. Střídavý spínač - také spínač č.6, nebo schodišťový spínač. Revize rozvaděčů - Má jeden společný přívod a dva vývody, ke kterým tento společný přívod střídavě připojuje. Revize rozvaděčů -  Má jednoduchou klapku. Je možné použít jen přívod a jeden z vývodů, pak nahradí spínač č.1. Nejčastější použití je ale ve dvojici. Revize rozvaděčů - Přívod ke svítidlu prochází dvojicí střídavých spínačů. Revize rozvaděčů - Každý z nich může propojovat elektrický obvod jednou ze dvou souběžně vedených, ale vzájemně izolovaných cest. Revize rozvaděčů - Jeden obvod (jedno svítidlo) je tak možné ovládat ze dvou vzdálených míst. Revize rozvaděčů - Typické využití je ovládání osvětlení z obou konců schodiště nebo chodby.

revize rozvadecu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas