Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize spotřebičů

Revize spotřebičů - Revize strojů - cílem této normy je zajistit zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a zabezpečení ochrany proti požáru. Revize elektrických spotřebičů jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce. Revize spotřebičů - Ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví), vyplývá povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů zajistit. Revize spotřebičů - Revize elektrospotřebičů. Revize spotřebičů - Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Revize spotřebičů - Jsou normalizovány požadavky na výchozí revize, pravidelné revize, podklady k provádění elektro revizí, pro zprávu o revizi a další. Revize spotřebičů - K normě je připojen (formát A4) formulář zprávy o revizi elektrického zařízení a zprávy o revizi hromosvodu. Revize spotřebičů - Z praktického hlediska jsou významné především lhůty elektro revizí, které jsou stanoveny - pokud jde o elektrická zařízení - podle druhu prostředí a podle umístění elekrického zařízení a - pokud jde o hromosvody - podle druhu objektu. Revize spotřebičů - V tomto smyslu norma těsně navazuje na ustanovení ČSN 33 0300, která stanovuje druhy prostředí. Revize spotřebičů - Konkretně např. v prostředí základním a normálním jsou revize pětileté, v prostředí studeném, horkém nebo vlhkém jsou revize tříleté a v prostředí mokrém nebo s extrémní korozní agresivitou jsou revize každý rok. Revize spotřebičů - ČSN 33 1500 byla schválena 16.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.6.1991. Nahradila ČSN 34 3800 z 28.1.1967, ČSN 34 3801 z 1.1.1962 a ČSN 34 3810 z 1.10.1961.

revize spotrebicu - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas