Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize svářeček

 

 

Revize svářeček - V případě použití selektivních proudových chráničů se selektivita vybavení ověřuje nejprve kontrolou údajů jmenovitého reziduálního proudu uvedeného na chrániči. Revize svářeček - Selektivní proudový chránič předřazený proudovému chrániči, obecného typu nebo typu se zpožděnou charakteristikou, musí mít hodnotu jmenovitého reziduálního proudu vždy o předepsanou hodnotu vyšší. Revize svářeček - Obvykle musí být jmenovitý vybavovací reziduální proud selektivního chrániče alespoň třikrát větší, než jmenovitý vybavovací reziduální proud chrániče neselektivního. Revize svářeček - U chráničů s citlivostí 10 mA až 100 mA obecného typu, jimž je předřazen selektivní chránič, lze navíc selektivitu ověřit jejich zatížením zkušebním reziduálním proudem rovným 5násobku jejich jmenovitého reziduálního proudu, měří se v obou polaritách. Revize svářeček - Selektivita je prokázána, došlo-li při tomto proudu k vybavení, pouze, chrániče obecného typu. Revize svářeček - Přitom se měří čas vybavení tohoto chrániče. Revize svářeček - Asi 30 s po této zkoušce, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků vzhledem k možnému ovlivnění vybavovací charakteristiky předchozí zkouškou, se provede zkouška selektivních proudových chráničů tak, že se zatíží zkušebním reziduálním proudem rovným jejich jmenovitému vybavovacímu reziduálnímu proudu. Revize svářeček - Doba jejich vypnutí má být v mezích 0,13 až 0,5 s a musí být pro tento proud delší, než doba vypnutí chráničů řazených za nimi. Revize svářeček - ElektroinstalaceProdlevu 30 s se u selektivních chráničů doporučuje dodržet před zkouškou zatížením zkušební proudem rovným jeho jmenovitému reziduálnímu vybavovacímu proudu, i po jeho ověřování proudem, při němž chránič nesmí vybavit. Revize svářeček - V případě použití proudových chráničů typu G, je třeba ověřit, zda vypínají skutečně opožděně. Revize svářeček - Proudové chrániče obecného typu, s charakteristikou bez zpoždění, totiž mají předepsaný vypínací čas při pětinásobku jmenovitého reziduálního vybavovacího proudu kratší než 40 ms, přičemž dolní mez doby vypnutí není stanovena. Revize svářeček - Předepsaný vypínací čas proudových chráničů typu G je pro jakýkoliv reziduální proud delší nebo rovný 10 ms. Revize svářeček - Přitom pro pětinásobek jmenovitého reziduálního vybavovacího proudu je předepsaný vypínací čas kratší než 40 ms, jako u chráničů obecného typu. Revize svářeček - U chráničů typu G je tedy třeba ověřit, že i při pětinásobku jmenovitého reziduálního vybavovacího proudu vypínají, v časovém rozmezí od 10 ms do 40 ms.

revize svarecek - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas