Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize trafostanic

Revize trafostanic - Elektroinstalační trubky - Společně s dodáním trafostanice vám doporučujeme, abyste využili též revizi trafostanice a její uvedení do provozu. V případě, že je s vaší transformační stanicí jakýkoliv problém nebo nefunguje správným způsobem, neváhejte od společnosti požadovat okamžité bezpečné zprovoznění. Revize trafostanic - Mezi generální opravy, které se provádí, patří také opravy distribučních transformačních stanic a náhrada přístrojů v klasických i skříňových rozvodnách. Revize transformátorů - Elektroinstalační krabice. Revize trafostanic - Alternátory v elektrárnách obvykle pracují se jmenovitým napětím pouze několika tisíc voltů. Revize trafostanic - Při výkonech stovek MW pak z alternátoru teče proud v řádu desítek tisíc ampérů. Revize trafostanic - Vedení pro takové proudy musí však mít extrémně velké průřezy vodičů a musí být schopno mechanicky odolávat působení značných magnetických sil. Na činném odporu takového vedení pak vznikají úbytky napětí, přímo úměrné protékajícímu elektrickému proudu, které by při delších vedeních představovaly podstatné ztráty přenášeného výkonu, úměrné druhé mocnině proudu. Revize trafostanic - Pro přenos na velké vzdálenosti je proto výhodnější použít vyšší napětí, kdy pro přenesení stejného výkonu postačí úměrně menší proud. Revize trafostanic - Kromě omezení ztrát je pak i realizace dálkových vedení nesrovnatelně jednodušší i levnější. Revize trafostanic - Napětí alternátorů se zvyšuje pomocí transformátorů, umístěných zpravidla přímo v areálu elektrárny, na vyšší přenosové napětí. Revize trafostanic - Za přenosová napětí se obvykle považují hodnoty nad 110 kV a ve světě jsou provozována i vedení s napětím nad 1 MV. Na výstupu z přenosové soustavy jsou zařazeny snižující transformátory, dodávající elektřinu do distribuční sítě, na napětích např. 22 kV. Revize trafostanic - Přenosovou soustavu tvoří především soustava dlouhých nadzemních vedení velmi vysokého napětí. Revize trafostanic - Dále pak kabely, transformátory, odpojovače, vypínače, bleskojistky, kompenzační prvky a systémy řízení a regulace sítě. Cílem řízení sítě je udržení konstantních standardních parametrů dodávané energie (především dodržení jmenovité frekvence, což je v Evropě 50 Hz, a jmenovitého napětí) a samozřejmě nepřerušená dodávka energie ke spotřebiteli.

revize trafostanic - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas