Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize Transformátorů

   

Revize

Revize elektro

Revize transformátorů

Revize transformátorů Praha

Revize transformátorů - Ověření mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů

Revize transformátorů - V návaznosti na ověření skutečné hodnoty vybavovacího reziduálního proudu, zjištěného jeho generováním, se dále ověří mezní parametry střídavého vybavovacího reziduálního proudu chrániče. Revize transformátorů - Chránič se zatíží generovaným zkušebním reziduálním proudem o hodnotě menší nebo rovné polovině jeho jmenovitého reziduálního vybavovacího proudu a hodnotou větší než 20 % tohoto proudu. Revize transformátorů - Při tomto zatížení nesmí proudový chránič vybavit. Revize transformátorů - Tím se ověřuje dodržení hodnoty tzv. reziduálního nevybavovacího proudu, tj. proudu, při němž chránič nesmí vybavit. Revize transformátorů - Následně se pokračuje zatížením proudového chrániče zkušebním reziduálním proudem o hodnotě jmenovitého reziduálního proudu. Revize transformátorů - U chráničů typu S po prodlevě přibližně 30 s. Revize transformátorů - Při tomto zatížení proudový chránič musí vybavit nejpozději ve stanoveném čase. Revize transformátorů - Přitom se zjistí skutečný čas, za který proudový chránič vybaví. Revize transformátorů - Tento čas nemá překročit 0,3 s pro chrániče obecného typu a chrániče typu G a 0,5 s pro selektivní chrániče. Revize transformátorů -  Při těchto měřeních se současně měří hodnota dotykového napětí na ochranném vodiči, která musí být vyhovující. Revize transformátorů - Ze zatížení proudem o velikosti 20 % až 50 % jmenovitého reziduálního vybavovacího proudu a z napětí, které se přitom měří, jsou měřicí přístroje pro ověřování proudových chráničů obvykle schopné pro místo, kde se měření provádí, odvodit a také udat nejen napětí na ochranném vodiči ale i impedanci poruchové smyčky. Revize transformátorů - Uvedené ověřování se provádí u všech typů chráničů, chráničů citlivých jenom na střídavý reziduální proud, tak u chráničů typu A, tj. chráničů citlivých na pulzující stejnosměrný proud i u chráničů typu B citlivých jak na pulzující tak na vyhlazený stejnosměrný proud.

 

revize transformatoru - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas