Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize ups

   

Revize

Revize UPS

Revize elektro UPS

Lhůty pravidelných revizí - Revize ups

Revize ups - Pro byty, obydlí a příbytky mohou být vhodné delší lhůty (např. 10 let). Revize ups - Revize elektrické instalace se důrazně doporučuje při výměně nájemníků nebo majitelů. Revize ups - Výše uvedený příklad lhůt je návodem pro případy, kdy v jednotlivých evropských zemích nejsou lhůty pravidelných revizí dosud stanoveny. Revize ups - V ČR jsou lhůty pravidelných revizí uvedeny v ČSN 33 1500:1990, popř. i v dalších normách. Revize ups - Určují se s ohledem na základní charakteristiky instalací (viz 3.1 ČSN 33 2000-3:1995). Revize ups - Na základě těchto podkladů lze doporučit lhůty elektrické instalace, které jsou provedené v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7, souboru ČSN 33 2000.  Revize ups - Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků, není v ČR předepsáno. Je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Revize ups - Zejména se považuje za účelné provést revizi při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením. Revize ups - V některých případech, i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (při změně odběratelů elektřiny), tzn. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny. Revize ups - Zde je nutné opět zdůraznit, že revize je zcela něco jiného, než pravidelný test chrániče. Revize ups - Pravidelné testovací lhůty tudíž nejsou tímto článkem nijak dotčeny.

revize ups - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas