Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize veřejného osvětlení

 

 

Revize veřejného osvětlení - Ochrana automatickým odpojením od zdroje. Revize veřejného osvětlení - Ověření účinnosti opatření pro ochranu při poruše (ochranu před dotykem neživých částí) automatickým odpojením od zdroje se provede tímto způsobem. Revize veřejného osvětlení - Skutečnost, že ochrana vyhovuje požadavkům 411.4.4 a 411.3.2 části 4-41, se musí ověřit změřením impedance poruchové smyčky. Revize veřejného osvětlení - Jestliže se jako přístroje pro odpojení použijí proudové chrániče s IΔn ≤ 500 mA, není obvykle třeba provádět měření impedance poruchové smyčky. Revize veřejného osvětlení - Při použití proudových chráničů není obvykle třeba provádět měření impedance poruchové smyčky z důvodu ověření podmínky automatického odpojení pomocí proudového chrániče. Revize veřejného osvětlení - Ověřením impedance poruchové smyčky se však ověřuje, zda je zajištěno automatické odpojení obvodu i při poruše před chráničem, a zda je zajištěna spojitost vodičů obvodu. Revize veřejného osvětlení - To je důležité zejména v případech, kdy je ochranný vodič vedený mimo magnetický obvod proudového chrániče spojen pouze s ochranným vodičem sítě (popř. vodičem PEN) před proudovým chráničem. Revize veřejného osvětlení - Z důvodu ověření spojitosti obvodu je vhodné měřit i impedanci smyčky, fázový vodič – nulový vodič, a to i v obvodech nechráněných proudovým chráničem. Revize veřejného osvětlení - Předností, oproti ostatním způsobům ověřování, je měření impedance poruchové smyčky. Revize veřejného osvětlení -  Alternativní ověření se uplatňuje v případech, kdy je již (při malých impedancích) přesnost měření nedostačující. Revize veřejného osvětlení - Před měřením impedance poruchové smyčky se ověřuje, zda neživé části a ochranný vodič napájecí sítě jsou vodivě spojeny. Revize veřejného osvětlení - Toto ověření provádějí přístroje odpovídající EN 61557-3 již v rámci samotného měření. Revize veřejného osvětlení - Jak již bylo uvedeno výše, lze proudový chránič použít pro rychlé vypnutí v případech, kdy vyšší hodnota impedance poruchové smyčky nezaručuje dostatečně rychlé vypnutí nadproudovými přístroji. Revize veřejného osvětlení - Nicméně toto řešení lze doporučit až pro situace, kdy není možné jiné řešení. Revize veřejného osvětlení - Určitě by nemělo docházet k tomu, že tímto způsobem bude postupováno již při základním návrhu. Důležitost kontroly poruchové smyčky pak zdůrazňuje právě zmíněná poznámka.

revize verejneho osvetleni - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas