Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize veřejného

 

Pravidelná revize

Revize veřejného - Při pravidelné revizi se provádí podrobné přezkoumání instalace. Revize veřejného - To musí být provedeno bez demontáže, nebo je s demontáží částečnou, pokud to situace vyžaduje. Revize veřejného - Přitom se provádějí příslušné zkoušky a měření podle kapitoly 61, včetně ověření požadavků na dobu odpojení, jak je pro proudové chrániče stanoveno v části 4-41. Revize veřejného - Podle HD 60364-4-41 platí, že maximální doby odpojení by měly být ověřovány při reziduálním proudu 5 IΔn. Revize veřejného - Tato poznámka opět dokládá to, co již bylo zmíněno. Revize veřejného - Z hlediska vypínacích dob není obecně podstatné, za jak dlouho vypne chránič při jmenovitém reziduálním proudu, ale až při jeho pětinásobku. Revize veřejného - Tato hodnota odpovídá reálným situacím a to v případě ochrany osob 30 mA chráničem. Revize veřejného - Takovýto chránič i při jmenovitém reziduálním proudu musí vybavit do 0,3 s, kdy pro normální a nebezpečné prostory je požadováno 0,4 s. Revize veřejného - Nicméně faktický dopad tohoto ujednání je pro revize zásadní. Revize veřejného - Jako každý výrobek, i proudové chrániče během své životnosti částečně mění své charakteristiky. Revize veřejného - I když je pro ochranu osob předepsán chránič s citlivostí 30 mA s ohledem na skutečnost, že proudový chránič není omezující prvek, je reálný tělový proud do doby odpojení mnohem vyšší. Revize veřejného - Obvykle 4 – 5 násobek IΔn). Revize veřejného - Tato poznámka pak zajišťuje, aby charakteristiky chrániče byly ověřovány skutečně tam, kde mají reálný dopad na bezpečnost, a aby se naopak netrvalo na částečných bezvýznamných posunech charakteristik v oblasti IΔn, které mohou být ve skutečnosti způsobeny jen chybou měření.

revize verejneho - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas